Уважаеми клиенти !

Всяко пате получавате в картонена кутийка, която съдържа
патето, чашката, крачетата и упътване за начина на употреба.
Тук ще Ви обясня по-подробно:
Извадете патето, чашката и крачетата и направете следното:

1. Напълнете чашката с вода не я препълвайте

2. Потопете главичката във водата цялата главичка, както е показано

3. Поставете патето на крачетата и то самичко започва да пие вода

Патето ще пие непрекъснато, докато има вода в чашката и човката му я допира.
Когато нивото спадне и човката не допира водата, след известно време патето ще спре.
Ето защо, за да работи непрекъснато, му доливайте вода. Обикновено това е всеки ден.
Но ако отсъствате или забравите да доливате, патето ще спре. Няма нищо страшно.
Просто повторете стъпки 1, 2, 3 и готово. Патето отново ще работи.
Патето ще спре завинаги, ако бъде счупено или повредено. Затова внимавайте.

!! Жадното пате НЕ e детска играчка !!

Желая Ви дълголетие заедно с Вашето Жадно пате

начало