EnglishEn БългарскиBg

Конфиденциалност в сайта www.drinking-bird.eu


Лична информация
Информацията, която получаваме от Вас касае само потребителите, които използват метода на поръчки чрез банков превод. Това са Вашето име, e-mail и адрес за доставката. За клиентите, избрали други методи на плащане не носим отговорност за личните данни. Тази отговорност носят системите за on-line плащания.

За какво се използва
Информацията се използва само и единствено за осъществяване на доставката на избраните от Вас продукти. Ние не предоставяме информацията на трети лица, не я съхраняваме за повече време от необходимото за извършване на доставката.

Cookies
НЕ използваме cookies

За Контакти

  Максим Чучуланов

адрес:
  България, Пловдив 4000
  улица "Райно Попович" 10

e-mail:
  drinkingbird@abv.bg